Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm:

Em Vội Chia Tay

Sáng tác của Trần Thanh Đông (Úc Châu)Trần Thanh Đông (Úc Châu)Hòa âm:Anh Tú

Trình bày:Võ Hạ Trâm

Trần Thanh Đông (Úc Châu)


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com