Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm:

Mơ về quê hương

Nhạc và lời của Trần Thanh Đông (Úc Châu)Trần Thanh Đông (Úc Châu)Hòa âm:Anh TúTrình bày:

Nam ca sĩ Đức Thiện

Nhạc và lời: Trần Thanh Đông (Úc Châu)
Trình bày: Nam ca sĩ Đức Thiện
Link: MƠ VỀ QUÊ HƯƠNG

Xin bấm vào đâyFree Web Template Provided by A Free Web Template.com