Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Thuở học trò của Lê Dinh, qua phần trình bày của Xuân Thảo, Montreal, Canada. Mix. hòa âm & thu thanh: Lê Duy, Montreal, Canada

Trình bày : XUÂN THẢO

Montreal, Canada
XUÂN THẢO Montreal, Canada


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com