<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh. Cảm hứng viết theo chuyện lòng của một tóc mây với cuộc tình xa xưa thuở mới lớn. Riêng tặng cho người mang tâm sự.

... đôi khi trong cuộc đời có những nỗi niềm sâu kín mà không dễ tâm sự được với ai...

... đôi khi một lần vì đã hững hờ chối bỏ ân tình của ai đó để rồi chút hối tiếc mãi canh cánh không quên...

... đôi khi sau những mất mát chỉ còn biết đi ngược về góc nhớ hầu mong tìm lại từng ánh mắt nụ cười nay đã xa nghìn trùng...

... dù gì anh cũng đã là chiếc bóng đi qua đời em...

...dù gì những hồi ức sót lại đã là những hạt bụi lòng mà có lẽ em sẽ mang theo đến cuối đường...
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com