<BGSOUND src="Nhac Chi Toi.mp3"> Le DinhHARVEY! BẤY THÔI


Anh chợt đến từ đâu chẳng biết
Đem hững hờ nuối tiếc đêm sâu
Bão giông khai phá mạch sầu
Đại dương gầm thét bao câu dỗi hờn

Anh đã đến đem cơn mưa lớn
Sục sôi giòng sông gợn nước dâng
Ngõ buồn phố vắng bâng khuâng
Nắng đâu chẳng thấy mây vần vũ bay

Anh rồi đến đêm dài thao thức
Trăng khuyết tàn buồn bực trốn mây
Mắt sâu hằn những hao gầy
Chờ không mong gặp tình đầy xót xa

Duyên chỉ thế đành là lần cuối
Mai xa rồi đừng nuối tiếc thêm
Harvey ! Tên mãi không quên
Bóng rồi dần khuất tình đền bấy thôi !
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com