<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang Moc Sau He.mp3"> Le DinhMiên man tìm về. Viết nhân ngày Đại hội Gia Long Thế giới kỳ IX - 2019
tại Houston Texas 3/30/19Vẫn thường dõi bóng phương trời xa
Nơi lũy tre xưa chốn quê nhà
Vấn vương ray rức sầu câm nín
Cố hương nhung nhớ chẳng phôi pha

Kỷ niệm dẫn đưa từng bước về
Nhớ tà áo lụa mãi vân vê
Nhớ ngôi trường cũ hàng phượng vĩ
Nhớ bạn bè xưa xoã tóc thề

Ký ức đậm sâu nhớ Sài-gòn
Nhớ thuở hồn nhiên chưa phấn son
Nhớ chiều tan học ai chờ đón
Nhớ xe bò bía, ly chè ngon

Quê hương là đó những con đường
Lối quen, quán nhỏ, những rạch mương
Chút gì nghèo khó nhưng thân thiết
Tim khắc sâu tình nên vấn vương

Nếu mai về lại có còn vui
Nhìn những đổi thay có ngậm ngùi
Lần thăm lối cũ già sỏi đá
Biết còn nhận ra gót ngược xuôi

Người ở phương này hồn chân mây
Tri âm ai thấu để tỏ bày
Mấy ai chia được bao vương vấn
Sầu viễn xứ ngỡ vơi ... lại đầy .
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com