<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le DinhNGẬM NGÙI THÁNG TƯ
Chẳng như con nước xuôi nguồn
Tháng tư quay lại khiến buồn trở trăn
Giọt sầu tiếp giọt ăn năn
Nỗi đau trĩu nặng vết hằn còn in

Buông tay trước những điêu linh
Quay lưng xâu xé trăm nghìn đắn đo
Chiến y vứt bỏ ruột vò
Giầy Saults nón trận lửa tro dập vùi

Kẻ đi người ở ngược xuôi
Bến bờ sinh tử ngậm ngùi cược thân
Thuyền ra khơi chẳng ngại ngần
Vượt vào sóng cả vạn lần rủi may

Lòng thuyền vụn gãy hồn bay
Đắm chìm tan vỡ tuyền đài biển xô
Nổi trôi bao xác không mồ
Lênh đênh giữa sóng nhấp nhô bạc lòng

Còn người vượt thoát biển Đông
Tha hương muôn dặm nửa lòng xót xa
Ngoảnh hoài bóng sót lại nhà
Ngắn tay sao níu nhạt nhòa nhớ thương

Kẻ thua cuộc giữa nhiễu nhương
Trả bằng thân xác dặm trường phơi thây
Tay trần xẻ núi phân mây
Nắm cơm bụm nước loay hoay giữa trời

Tháng tư nhắc mãi buồn ơi!
Như bao ngầm sóng rã rời mãi dâng
Xin cho thắp lại một lần
Nén hương lòng khóc số phần quê tôi.


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com