<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le DinhNỗi Niềm World Cup 2018
Triệu ánh mắt đổ trên sân cỏ
Áo hai màu phân rõ đội banh
Dồn trên chạy dưới lao nhanh
Thắt tim thấy bóng bị giành cuối sân

Hồi hộp quá banh gần lọt lưới
Lính quýnh chuyền bóng dưới đôi chân
Đội đầu mà lỡ một lần
Lưới nhà bị thủng trời gần sập luôn

Người vui sướng kẻ buồn ruột tím
Vỡ òa hay im lắng mắt sâu
Thẻ vàng nhìn thấy phát rầu
Trọng tài còi thổi trốn đâu lỗi lầm

Tình World Cup bốn năm xao xuyến
Thắng hay thua quyến luyến cũng thừa
Dẫu tiên tri đoán hay chưa
Pháp, NamTư, Anh, Bỉ - dám thưa: Phục tài !
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com