<BGSOUND src="Nhac Tet.mp3"> Le Dinh


THƯỞNG XUÂN

Cúc nở rợp trời báo xuân sang
Đào mai nẩy đọt khoe nắng vàng
Bướm vờn bao cánh hoa hàm tiếu
Ong lượn nụ hồng ghẹo nhánh lan

Lân theo tiếng pháo rền trên không
Lắc lư uốn khúc tựa thân rồng
Vươn mình ráng với theo nhịp trống
Cố dành bao đỏ tiền thưởng công
Sáng mồng một Tết sẽ rộn vui
Pháo nổ rền vang đuổi vận xui
Giao thừa bắc cầu năm mới đến
Vận đỏ đón chờ đẩy đen lui

Ngoài sân nghi ngút nồi bánh chưng
Quả mâm bánh mứt nhà thơm lừng
Chén nâng ly cạn lòng phơi phới
Yêu thương hẹn ước rộn tình xuân.


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com