<BGSOUND src="Nhac Tet.mp3"> Le Dinh
Bướm vờn hoa

Phải anh cánh bướm đa tình
Ngăn tim lấp lánh muôn nghìn dáng mơ
Ảo hư như áng tình thơ
Chuốc vần lục bát vật vờ ru ai

Tưởng là chim mỏi cánh bay
Đậu nhìn vạt nắng trải dài mê say
Long lanh tựa sóng u hoài
Khiến lòng ước được sa ngay vực sầu

Áo vàng em bước qua cầu
Cúi nhìn bóng đổ in sâu đáy hồ
Gió vờn sóng bạc nhấp nhô
Làm sao lau hết giọt khô dâng tràn

Mưa đêm rỉ rã miên man
Như đan mãi sợi trái ngang bên đời
Nụ hồng tránh giọt rã rời
Nép bên hàng giậu tìm hơi ấm nào
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com