<BGSOUND src="Nhac Da Lan Hoang Vu Ai Noi Voi Em.mp3"> Le DinhTác giả:

Dạ Lan
Quý vị đang thưởng thức
tiếng hát của Hoàng Vũ & chính tác giả.
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com