<BGSOUND src="Nhac Chi Toi.mp3"> Le DinhTên thật Nguyễn Thanh Sơn, sinh năm 1949, thầy dạy toán, đã về hưu, làm thơ từ nhiều năm, thơ đã được đăng trong sách Hương Quê, Hương Xuân và Hương Xưa. (Lấy tên Hoa Đất).Free Web Template Provided by A Free Web Template.com