<BGSOUND src="Nhac Tet.mp3"> Le Dinh
ĐƯỜNG SƯƠNG PHỦ

. Kính dâng Cha.
. Để nhớ ngày QLVNCH 19/6 và Mừng Ngày Phụ Thân.Con xinh như nụ hồng nở thắm,
Thương Cha già tóc đã pha sương…

Sáng nay hơi lạnh đường sương phủ,
Con chở Cha đi xuống phố Tàu,
Gặp một người quen thời binh lửa,
Đã từng chiến đấu ở bên nhau.

Nhìn cha nét bạc hai màu tóc,
Người bạn kia chậm chạp đón mừng,
Không khóc sao nghe dòng lệ chảy,
Quê người Cha vẫn có tình thân.

Cha bảo nuôi con từ trẻ dại,
Là để cậy con lúc tuổi già,
Cha đang đi giữa đường sương phủ,
Thương quê... Và thương Tổ Quốc xa.

Vai Cha đạn pháo đã ghim vào,
Hằn trên đầu bạn vết thương sâu,
Cũng tình chiến hữu - Thân ly khách,
Cũng nhớ quê nhà dạ xót đau.

Hai người đi giữa đường sương phủ,
Ôn lại thời ngang dọc, liệt oanh,
Từng góp phần viết trang Việt sử,
Sinh lực tàn- đâu cạn nghĩa tình.

Dòng thơ con viết Ngày Quân Lực,
Kính tặng Cha già yêu quí ơi,
Dầu Cha đi giữa đường sương phủ,
Hình ảnh trong con vẫn rạng ngời.

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com