<BGSOUND src="Le Duy Loi Nguoi Vien Xu Trung Hau Mix OK.mp3"> Le Dinh
Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Lời Người Viễn Xứ của Lê Dinh.
Hòa âm Anh Tú, qua phần trình bày
của Trung Hậu & Lê Duy, Montreal, Canada.


Arlington, VA.

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com