<BGSOUND src="Nhac Phat Web.mp3"> Le DinhTác GiảLÊ TRỌNG NGUYỄN THỊ NGA
Liên lạc tác giả:

nga_nguyen888@yahoo.comĐọc sách đạo, ngẫm lời Phật dạy
Đem thực hành vẫn khó lắm thay!
Dưới cây, bên nước suối ngàn
Tịnh tâm, thiền định tìm đàng tu thân


Tham chi mãi, hồng trần danh lợi
Sân si nhiều, nghiệp đợi ngày sau
Quán tâm, bố thí nguyện cầu
Xin cho ngũ uẩn thoát cầu vô minh


Tâm chánh đạo, giữ mình thiện ý
Phật tại tâm, khởi lý nhân duyên
Giúp người thoát khỏi truân chuyên
Gieo nhân được quả, nghiệp duyên tự mình


Sanh ra trong phù sinh một cõi
Lão già nua , mệt mỏi, trầm luân
Bịnh làm khổ nạn tấm thân
Tử sinh vọng lai vẫn trong luân hồi


Đường vãng lai trần gian lui tới
Nẽo trở về cát bụi ngàn sau
Vô thường một cõi nhiệm mầu
Chung vòng cõi tạm, sắc hầu như không
LÊ TRỌNG NGUYỄN THỊ NGA

( Nhật Tuệ Yên )

(Chùa Diệu Pháp)Free Web Template Provided by A Free Web Template.com