<BGSOUND src="Nhac Chi Toi.mp3"> Le Dinh1.000 nô lệ chớ quên

Khi đảng đến?
Là sạch nhà, sạch phố
Nơi đảng qua?
Đầy loang lỗ màu tang
Đường đảng đi?
Là thuần thục qui hàng
Là dâng nước cho ngoại bang cai trị.Con chớ quên 1.000 năm nô lệ
Lên rừng tìm ngà voi, xuống bể lặn cao lương
365.000 ngày đêm nước mắt canh trường
Trên 600 thế hệ cảnh quê hương thuộc Bắc.

Ngày hôm nay cũng lại bọn cuồng ngông Hán tặc
Cướp biển đảo núi sông...thắt chặt gọng lưỡi bò
Đảng cộng sản Việt Nam là một lũ hèn luôn quì gối xin cho
Trung Nam Hải đưa những tên mặt mo ra làm Thái thú.

Hồ Chí Minh, Đ(ỗ) M(ười), Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Phú Trọng... là nhũng tên đần lú
Những tên mang danh ô xú muôn niên
Những tên cướp thì đầu óc chỉ coi trọng bạc tiền
Chớ nào vì đạo nghĩa, vì sự bình yên của dân tộc.

Chúng là những tên vô thần phản dân, mất gốc
Là hung tàn, là đồ tể gây tang tóc đau thương
Chúng chẳng vì tương lai của đất nước quê hương
Đẩy cả ngàn thế hệ vào con đường nô Hán.

Đối với dân, chúng không hề là bạn
Đối với giặc, chúng tâng bốc đại hán muôn năm
Nên ác với dân nhưng với giặc thì chúng cung cúc rất tận tâm
Nghe theo lệnh giặc, chúng giam cầm cả nước.

Đảng cộng sản Việt Nam là bầy thú hoang đi ngược
Đưa quốc gia từng bước thụt lùi
Cai trị dân bằng súng đạn, bằng roi điện, dùi cui
Mặc dân chúng ngậm ngùi trong thống khổ.

Khi đảng đến?
Là sạch nhà, sạch phố
Nơi đảng qua?
Đầy loang lỗ màu tang
Đường đảng đi?
Là thuần thục qui hàng
Là dâng nước cho ngoại bang cai trị.

Việt Nam ơi mau kết đoàn, nâng ý chí
Trận chiến này ta quyết chí không hàng
Nhất định không để Tổ Quốc nô lệ ngoại bang
Mau vùng dậy diệt tham tàn BÁN NƯỚC.
ledinh.ca
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com