<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh


2-9 Hãy vùng lên làm nên lịch sử

. Bài thơ cho ngày 2-9 Tổng xuống đường, cả nước tổng nổi dậy.

2 tháng 9 hỡi anh, hỡi chị
Hỡi toàn dân quyết chí đấu tranh
Trống Quang Trung đã trổi nhịp quân hành
Tương lai đất nước trong tay anh tay chị.Tháng Chín chưa đến nhưng lời vang rộng khắp
Vào ngày 2, ngày độc lập hay vong nô?
Ngày mà tên Hán gian với danh nghĩa Bác Hồ
Ngày Ba Đình đỏ tung hô lừa bịp...

Đời trâu ngựa miền Bắc 30 năm cúi đầu lê kiếp
Thêm 43 năm vẫn là kiếp ngựa trâu
Độc lập đâu?
Tự do đâu?
Hạnh phúc mãi nơi đâu?
Khi đảng chỉ là một lũ cúi đầu qui Hán!

Mùa Thu ơi, kéo dài chi năm tháng?
Cho dân ta niềm ngao ngán vong nô...
80 năm mụ mị, giờ đã rõ mặt Hồ
Con nước lũ chao mặt hồ nước đục.

2 tháng 9, quê hương ngập tràn uẩn khúc
Dân Việt Nam tủi nhục đớn đau...
Tiếng muôn dân ai oán thét gào
Rền trong đêm tối nỗi đau vô tận.

2 tháng 9 đau thương và căm hận
Cả nước lâm vào thế trận dối lừa
Mùa Thu ơi, dòng lệ đẫm như mưa
Gom thành thác cũng chưa vừa thống khổ.

2 tháng 9 mời em xuống đường ra phố
Cùng toàn dân triệu con sóng bỗ cuộn lên
Tiếng gọi núi sông như trống giục vang rền
Đừng run sợ trước mũi tên lằn đạn.

Giải thể đảng, đuổi tham tàn giặc Hán
Chớ lê đời theo ngày tháng tối tăm
Chớ thờ ơ, chớ than vãn âm thầm
Mà hãy vùng dậy trút hết hận căm vào đầu giặc.

2 tháng 9 tôi Nam, anh Bắc
Vung gươm thiêng mà cắt gọng lưỡi bò
Hãy quyết tâm chối bỏ một cơ chế xin cho
Thôi tiếp tục để đảng giở trò lừa mị.

2 tháng 9 hỡi anh, hỡi chị
Hỡi toàn dân quyết chí đấu tranh
Trống Quang Trung đã trổi nhịp quân hành
Tương lai đất nước trong tay anh tay chị.

Ngọc bất trác thì ngọc kia nào quí?
Là thanh niên, ý chí nhẽ lãng quên?
Nợ núi sông, há chẳng phải đáp đền?
Tinh thần Vô Úy toàn dân vùng lên giành chiến thắng.
ledinh.ca

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com