<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh


Anh tôi. Tặng một người...đang trong tù ngục cộng sản.

Trong quan tài buồn, anh lặng im cô lẻ
Trăng lưỡi liềm tỉnh mịch dậy thê lương
Lần ra đi, lần giã biệt phố phường
Hồn tiếc nuối, lệ nhỏ thương đất mẹ.Anh nằm đó trong chuyến xe lần cuối
Gã phu quan nghèn nghẹn tiếng "chậc hầy" (*)
Đôi ngựa già cũng bịn rịn lúc chia tay
Thế là hết
Anh đường mây miên viễn.

Bỏ lại sau lưng anh chị em chúng tôi và cuộc chiến
Dáng bơ phờ nhuốm lệ tiễn thương đau
Bao ân tình... thay lời hịch anh trao
Niềm bất khuất, chí anh hào chiến sĩ.

Tuy gầy ốm, anh không yếu hèn ủy mị
Đường đấu tranh là thỏa chí tang bồng
Bước gian truân đầy tù ải gai chông
Góp sức mọn điểm tô hồng lịch sử.

" Anh hùng tử nhưng khí hùng bất tử"
Chúng tôi nguyện lòng gìn giữ non sông
Tuổi trẻ, niềm tin vai sánh chung lòng
Nối bước anh góp công cho quê mẹ.

Trong quan tài buồn, anh lặng im cô lẻ
Trăng lưỡi liềm tỉnh mịch dậy thê lương
Lần ra đi, lần giã biệt phố phường
Hồn tiếc nuối, lệ nhỏ thương đất mẹ.

Bước đường trần tôi trầm ngâm cô lẻ
U uẩn buồn... đâu bóng dáng anh tôi
Dâng nén hương khấn nguyện kiếp luân hồi
Mai trở lại anh tôi sen nở rộ.

(*) "chậc hầy": Tiếng điều khiển của người đánh xe ngựa đám tang.
ledinh.ca

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com