<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh


Bến hẹnĐừng than vãn, đừng trách cho vận mệnh
Giăng buồm cao, thuyền đến bến tự do
Triệu con tim chung nhịp tiến reo hò
Hết cộng sản, đời ấm no hạnh phúc...Dòng sông đỏ một màu con nước đục
Nước vô tình năm tháng lặng lờ trôi
Bến thân thương nay khúc lở khúc bồi
Cuộc dâu bể, biết đâu là bến hẹn?

Nước có thấu bao nỗi buồn dao bén
Dày tâm tư ước hẹn một ngày mai
Bao lo âu thổn thức trắng canh dài
Con nước hỡi tương lai đâu bờ bến?

Đường miệt mài, đường đi chưa đến
Dân ta ơi chưa đến bởi không đi
Ngồi khóc than, sợ hãi... hỏi ích gì?
Hãy đứng dậy, bước đi, đườg sẽ đến.

Đừng than vãn, đừng trách cho vận mệnh
Giăng buồm cao, thuyền đến bến tự do
Triệu con tim chung nhịp tiến reo hò
Hết cộng sản, đời ấm no hạnh phúc...

Dù hôm nay đời ta trong tù ngục
Triệu dân ơi, chớ ngã gục, hãy vùng lên
Dội núi sông lời mẹ gọi vang rền
Già trẻ gái trai mau đền nợ nước.

70 năm khổ đau dân ta xuôi ngược
70 năm con nước đỏ một màu
70 năm Tổ Quốc nghiêng chao
70 năm đảng đẩy dân vào tăm tối.

Hãy lập nên Diên Hồng trẩy hội
Mau dựng cờ tiếp nối Quang Trung
Lịch sử ngàn năm dân tộc kiêu hùng
Há chấp nhận vận cùng nô lệ?

Hãy vung gươm chém bầy đồ tể
Thôi khóc than phận giun dế nỉ non
Thôi dững dưng, thôi sợ hãi cúi lòn
Đừng để mặc cảm xói mòn tâm trí

Đất nước ngàn năm há chẳng là điều trân quí?
Nợ non sông, ý chí há lãng quên?
Là con dân há chẳng phải đáp đền?
Khi Tổ Quốc nghiêng bên vực thẳm.

Dân Chủ Tự Do ngập tràn nắng ấm
Việt Nam vươn lên no ấm vui tươi
Toàn dân ơi hãy ngẩng mặt làm người
Mau hành động để thoát đời nô lệ.
ledinh.ca

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com