<BGSOUND src="Nhac Chi Toi.mp3"> Le DinhChui váy chị Quỳnh


. Tặng ĐCS Việt-Nô nhân cái ngày gọi là xử blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.


Một đảng luôn giở trò mèo
Chuyên môn lật lọng… đầu heo óc bò
Pháp luật, một thứ xin cho
Quyền thế của lũ mặt mo điếm đàng.

Quì gối lạy giặc qui hàng
Tanh banh đất nước, phá tan sơn hà
Ba miền đầy tiếng kêu ca
Tham quan, hèn tướng…nước nhà vong nô.Nhục thay một lũ Ba Đình
Xúm nhau giành váy chị Quỳnh mà chui
Tên lú lẫn, kẻ mù đui
Cả lũ đảng thúi thích chui quần què.

Giống nhau một lứa cá mè
Hung hăng đồ tể cứ đè dân ra
Trường Sa cùng với Hoàng Sa
Biển Đông giặc cướp, đách ra tranh hùng.

Vận nước nay đến đường cùng
Cầm nắm bởi lũ dở khùng dở điên
Đảng gì chuyên cướp bạc tiền
Đất nước, dân tộc triền miên đói nghèo.

Một đảng luôn giở trò mèo
Chuyên môn lật lọng… đầu heo óc bò
Pháp luật, một thứ xin cho
Quyền thế của lũ mặt mo điếm đàng.

Quì gối lạy giặc qui hàng
Tanh banh đất nước, phá tan sơn hà
Ba miền đầy tiếng kêu ca
Tham quan, hèn tướng… nước nhà vong nô.

Tựu chung cũng bởi rợ Hồ
Phản dân, hại nước… là đồ vứt đi
Đảng thúi, dân chúng khinh khi
Giờ đây đảng chẳng còn chi tự hào.

Nguyên hình một bọn nô Tàu
Một sao sáp nhập năm sao đỏ lè
Giống nhau một thứ cá mè
Lúc nhúc phò Hán, quần què mà chui!
ledinh.ca
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com