<BGSOUND src="Nhac Chi Toi.mp3"> Le DinhChúng đã bán nước!

Đất nước?
Chúng đã bán rồi!

Đảng cộng là một bọn tôi thiên triều
Chúng là ma quái quỉ yêu
Gót giầy phản tặc...tiêu điều núi sông.

Từ ngày Hồ dựng cờ hồng
Việt Nam xương máu... chất chồng thảm thương
Đảng tôn vinh bác "Tập Chương" ?
Một tên gián điệp dọn đường cho Mao!
Thành Đô Hội Nghị dâng Tàu (*)
Tổ Quốc ngậm đắng...dân đau ngút trời.

Quê hương tan nát người ơi
Từ nay lầm lạc vào đời vong nô!

Việt Nam đã bị "Bác Hồ"
Một tay cực hiểm...dắt vô nhà tù!.

Lạc Hồng uất hận thiên thu
Tám mươi năm đã... trót ngu bị lừa
Tuy muộn, nhưng tĩnh giấc chưa?
Hay còn mên mẫn đong đưa tháng ngày?.


20-20 tới đây
Việt Nam mình sẽ như Tây Tạng buồn!

Nước trôi xa, nước về nguồn
Mòn trông mù thẳm!
Lệ tuôn mẹ chờ...
Đàn con thôi chớ làm ngơ
Trước cơn quốc biến...từng giờ nguy nan.

Giục nhau thức tĩnh lên đàng
Sơn hà nguy biến, còi vang rền trời
Góp tay cứu quốc dân ơi
Xin đừng cúi mặt nhìn đời vong nô.

Hãy mau nhận rõ mặt Hồ

Ghi chú: (*) Hội nghị giữa hai nước Trung - Việt được tổ chức công khai vào hai ngày 3 và 4 tháng 9 năm 1990 tại Thành Đô, Tứ Xuyên, nhưng nội dung CSVN xin được sáp nhập vào đại gia đình các dân tộc Trung Quốc là bí mật.
ledinh.ca
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com