<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang.mp3"> Le DinhChuyện quê mình


Em thương ơi, quê mình có lắm điều để nói
Dân Việt mình đã bị đảng dạy những thói dối gian
Dạy vô lương, dạy thái độ hung tàn
Ôi quốc phá, gia tan nhục nhã.
Chuyện đất nước mình, nói hoài không hết
Từ chuyện đảng tham nhũng thối tha cho đến chuyện Chệt xâm lăng
Chuyện của muôn dân nghèo khổ nhọc nhằn
Chuyện của bọn lãnh đạo bán phăng bờ cõi...

Việt Nam mình có muôn ngàn điều để nói
Chuyện thương tâm...đồng loại giết lẫn nhau
Chuyện của khối dân oan than thở thét gào
Chuyện của bao ngư phủ với nỗi đau mất biển...

Chuyện lưu manh cửa quyền của đám côn an, của cán bộ trung ương xuống đến tận xã thôn tỉnh huyện
Ăn cắp dối gian...làm mang tiếng khắp nơi
Chuyện của các ông Tướng, ông Tá hống hách là trời
Chuyện của bao em bé lệ rơi vì nghèo đói...

Em thương ơi, quê mình có lắm điều để nói
Dân Việt mình đã bị đảng dạy những thói dối gian
Dạy vô lương, dạy thái độ hung tàn
Ôi quốc phá, gia tan nhục nhã.

Đảng đã biến chúng ta thành sỏi đá
Vô cảm vô tri trước nước ngã nhà nghiêng
Chúng dạy thanh niên đàn đúm ăn chơi, chỉ biết bạc tiền
Và quên hẳn là con cháu Rồng Tiên nguồn cội.

Một đất nước đầy dẫy điêu ngoa cùng gian dối
Đảng đến đây gieo tăm tối lầm than
Toàn dân ơi, mau thức dậy lên đàng
Mau góp sức cứu giang san và Tổ Quốc.

Đã đến lúc chúng ta phải can đảm để nhìn vào sự thật.
ledinh.ca
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com