<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh


Dáng người đầu thú!"Dân vi quí, xã tắc thứ chi, quân vi khinh" Mạnh Tử đã dạy bảo
Bọn thú hoang nay làm náo cả quần hùng
Thanh niên Việt hãy vì vận khí của Tổ Tiên và hãy gánh vác trách nhiệm chung
Vùng lên diệt bọn giả nhân giả nghĩa làm suy cùng đất nước.ĐCSVN dáng người đầu thú
Ngợm rừng rú đầu thú làm người
Hổ đói, sài lang, khỉ đột, đười ươi...
Một bầy thú hoang gìả làm người đầu thú.

Thú rừng hoang thì biết gì ngoài ăn ngủ?
Biết gì hơn ngoài ỉa đ... thế thôi
Khi dã nhân được quyền chức, được lên ngôi
Thì xã hội suy đồi là tất yếu.

Bạn và tôi hoài ước mơ kỳ diệu
Cộng sản sẽ mang lại cho chúng thêm sức hiểu trí thông minh
Và như thế, chúng ta đã vô tình
Chối bỏ Thượng Đế để nghe theo loài yêu tinh quỉ dữ!

Bạn và tôi hãy suy ngẫm thử
Marx cho rằng qua triệu năm khỉ biến thành người
Bạn và tôi hôm nay có nguồn gốc là khỉ đột, là đười ươi
Bởi khi cộng sản VN đến, chỉ cần trên 70 năm là chúng biến người thành khỉ!

Đời con gái, ai muốn mình thành đĩ?
Là phái nam, ai muốn mình lâm vào nghiệp dĩ lao nô?
Nhưng hôm nay đất nước lọt vào tay tên chồn cáo họ Hồ
Gái làm đi, trai lao nô tất tần tật.

Tôi mong bạn, chúng ta phải can đảm mà nhìn ra sự thật
Thú làm người thì Trời Phật cũnng chào thua!
Khi lũ điên liệt não lên làm vua
Ắt xã hội sẽ te tua là lô-gíc

Tôi hỏi bạn, có chế độ nào xem dân là địch?
Có cơ chế nào thâu tóm hết lợi ích cho đảng mình?
Một chế độ như vậy là hiện thân của ma quỉ yêu tinh
Của một bầy dã thú đã không hề có trí thông minh lại kèm thêm liệt não.

"Dân vi quí, xã tắc thứ chi, quân vi khinh" Mạnh Tử đã dạy bảo
Bọn thú hoang nay làm náo cả quần hùng
Thanh niên Việt hãy vì vận khí của Tổ Tiên và hãy gánh vác trách nhiệm chung
Vùng lên diệt bọn giả nhân giả nghĩa làm suy cùng đất nước.

Đảng cộng sản là bầy thú hoang đi ngược.
ledinh.ca

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com