<BGSOUND src="Nhac Chi Toi.mp3"> Le DinhĐầu năm Gà
nghe bà Sáu Dậu chửi mất gà

(PHẦN 2)

Lũ âm binh của bà không được quên ghé Ba Đình khảo xác tên Hồ Chí Minh rằng nó là Việt Nam hay Tàu chệt?
Bẻ cổ thử xem rằng xác chết bằng thạch cao hay xác chết cao su
Lôi đầu nó ra vã cho phù mỏ nó vì cái tội NGU
Đem chủ nghĩa Mác Lê để biến Việt Nam thành một cái nhà tù vĩ đại.

Bắt nó khai là nó đã từng chơi bao nhiêu gái
Và cuộc đời nó đã giết cũng như hại bao nhiêu người?
Bánh trái chè xôi đã cúng xong rồi, bây giờ qưởn bà ngồi bà chửi
Bớ âm binh quỉ sứ tà tà ma có những cái lưỡi ma le
Hãy bay đến Hà Nội cùng một túi quần què
Tới nhà thằng đảng trưởng Nguyễn Trọng Lú rồi bắt nó le lưỡi liếm.

Xong đến nhà thằng tưởng thú Nguyễn Xung Fu*k, cái thằng đầu niễng, có gương mặt cực điếm
Rồi bắt nó khai tiền Tỉ đô la cướp của dân, nó giấu giếm ở đâu
Nếu nó không chịu khai thì hãy nện búa lên đầu
Cho nó sớm được về chầu bác của nó.

Kế tiếp là thẳng tới nhà thằng Trần Đại Ngu trùm côn an chó
Hỏi tại sao mày làm hung thủ của băng "Cờ-hó" hại dân?

Thứ đến là phải tìm cho được con mụ Ngân
Lôi nó ra và kêu nó khai thằng nào nâng nó lên làm Chủ tịch
Kêu nó không được giấu là nó đã cho thằng nào "chịch"
Không học, không hành, không trình độ mà làm Chủ tịch được sao?
Bộ nó tưởng nó ngồi trên đầu 500 tên nghị gật rồi cứ ăn nói tào lao
Và trịch thượng với quốc dân bằng những câu hỗn hào mất nết.

Lũ âm binh của bà không được quên ghé Ba Đình khảo xác tên Hồ Chí Minh rằng nó là Việt Nam hay Tàu chệt?
Bẻ cổ thử xem rằng xác chết bằng thạch cao hay xác chết cao su
Lôi đầu nó ra vã cho phù mỏ nó vì cái tội NGU
Đem chủ nghĩa Mác Lê để biến Việt Nam thành một cái nhà tù vĩ đại.

Bắt nó khai là nó đã từng chơi bao nhiêu gái
Và cuộc đời nó đã giết cũng như hại bao nhiêu người?

Hạch tội nó xong rồi bay gấp về Cà Mau gặp thằng Nguyễn Tấn Dũng đười ươi
Tát thẳng vào mặt nó và hỏi rằng mày là người hay là thú?

Còn nữa, những tên Việt cộng tuy nhiều vô kể nhưng bà đã có danh sách đầy đủ
Những tên tham quan, những hung thủ ác ôn
Những tên phá nước, hại dân, những đám mặt l...
Đầy dẫy khắp các tỉnh huyện xã thôn nhiều lắm.

Thôi hôm nay chửi thế là đủ lã mồ hôi rồi, để bà đi tắm
Bị vì chửi chúng nó cho lắm rồi tắm cũng ở truồng.
ledinh.ca
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com