<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh


Để rồi... ai sẽ xử ai?Cho phiên tòa hèn hạ của bọn đảng tôi tớ cho Tàu cộng núp danh Formosa Hà Tĩnh kết án 7 năm tù giam và 3 năm quản chế với cáo buộc “tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”Màn tuồng lịch sử ngẫm thấy ngông!
27 tháng 11, thằng xử ông
Chẳng bao lâu nữa ông xử lại
Một đám bò trâu lội ngược dòng.

Ta hỏi lũ mù chỉ vài câu
Lương tâm kẻ sĩ bây để đâu?
Gà cùng một mẹ hoài nhau đá
"Nước lạ" hiếp dân lại cúi đầu!

Chúng bây có phải đảng anh hùng?
Anh hùng sao hiếp kẻ khốn cùng
Vận hành đất nước không trí tuệ!
Cứ sai rồi sửa tựa lũ khùng!

Chúng bây thành lập một đảng ma
Tùng tam tụ ngũ đám gian tà
Phản bội dân tộc và bán nước
Là để vinh thân, để phì gia.

Lịch sử ngàn năm thuở vua Hùng
Giữ gìn bờ cõi bổn phận chung
Trên đời, ai cấm lòng yêu nước?
Hay bởi lòn trôn, muốn cúc cung!

Chúng bây toa rập với thằng Tàu
Đó là sự thật nhận tội mau
Thật sự chúng bây, phường phản quốc
Tư cách chó gì xử anh hào?

Nhà nước đách gì luôn hiếp dân
Cướp nhà, cướp đất, ăn cả "phân" (Fund )
Chỉ một dân quèn, không tất sắt
Qui tụ công an đông trăm lần!

Chiêu hiền đãi sĩ là quốc sách
Roi điện dùi cui… kế kẻ cùng
Một bọn tâm hèn… không tư cách
Sao đủ nhân tâm phán yên hùng.

Túm lại, côn đồ… thói đã quen
Cướp giựt hoành hành hi ếp dân đen
Bước ra đầu ngõ, đầu cúi gục
Thế giới miệt khinh… chúng bây hèn.

Đèn Hà thành ngọn xanh ngọn đỏ
Tòa Hà Tĩnh cái mỏ cong cong
Đem dâng bán cả non sông
Miệng còn lẻo mép cong cong như "lờ".
ledinh.ca

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com