<BGSOUND src="Nhac Chi Toi.mp3"> Le Dinh
Dòng sông mong đợi

Quyền giang thổn thức ngập lòng
Formosa thải độc dìm dòng đời đau
Tiếng dân... oán hận thét gào
Một đàn Thái thú lạy Tàu vinh thân.Quyền giang dòng chảy đôi bờ
dòng trôi nghiệt ngã, dòng chờ chinh nhân

Quyền giang cá chết phơi trần
Chết trong nước độc vô ngần đau thương…

Em theo tiếng gọi quê hương
hỡi ai mê mải trùng dương đôi bờ?
đau thương dày lớp tuổi thơ
trăng Quyền giang mãi vật vờ đợi trông…

Quyền giang réo gọi sông Hồng
trôi về Hà Nội giục lòng tình quê
Cữu Long Giang, bạc sóng thề
triệu cơn sóng dậy cuộn về Biển Đông.

Quyền giang thổn thức ngập lòng
Formosa thải độc dìm dòng đời đau
Tiếng dân... oán hận thét gào
Một đàn Thái thú lạy Tàu vinh thân.

Tự do
Nhân bản
Dân cần
Đấu tranh cho xứng chữ vần trung can.

Lũ về nhuộm đỏ da vàng
dân tôi tiều tụy, đôi hàng ách gông

Ai ơi con cháu Lạc Hồng
đành sao cúi mặt viển vông ơ hờ?

Quyền giang hoài vọng đợi chờ
hòa theo cả nước dựng cờ đấu tranh
đâu hào kiệt?
chí hùng anh
Quê hương nghiêng ngả
còn xanh câu thề?

Sông Quyền tiếng gọi cứu quê
chinh nhân nhớ nhé
lối về Quyền giang.
ledinh.caFree Web Template Provided by A Free Web Template.com