<BGSOUND src="Nhac Chi Toi.mp3"> Le Dinh
Đường đi sẽ đến

Rèn chí hùng...cố lên anh chị
Tuổi thanh xuân thỏa chí tang bồng
Lẽ nào nhận chịu cùm gông?
Lẽ nào ngoảnh mặt?
Núi sông đang chờ.Đường ta đi ngút ngàn dông tố
Đoạn đường qua, gian khổ đau thương
Ta đi hơn nửa đoạn đường
Đường đi sẽ đến
Bốn phương an lành.

Rèn chí hùng...cố lên anh chị
Tuổi thanh xuân thỏa chí tang bồng
Lẽ nào nhận chịu cùm gông?
Lẽ nào ngoảnh mặt?
núi sông đang chờ.

Kìa mẹ già, em thơ đang đợi
Nụ cười vui nắng mới chào xuân
Sẽ qua lệ đổ sầu tuôn
Chan hòa dòng nước về nguồn tổ tiên.

70 năm bạo quyền tù ngục
Đã đến hồi thúc giục đứng lên
Thanh niên há ngại đạn tên?
Làm con dân nước nợ đền non sông.

Tuổi thanh xuân tang bồng chí nguyện
Đất nước ta, biển đảo của ta
Chung tay gìn giữ sơn hà
Đứng lên nối bước ông cha diệt thù.

Đành cúi mặt, thiên thu hận tủi?
Trống giục quân sông núi rền vang
Đường đi hơn nửa dặm ngàn
Mai này đường sẽ thênh thang hòa bình.

Việt Nam Dân Chủ ấm no nghĩa tình.
ledinh.caFree Web Template Provided by A Free Web Template.com