<BGSOUND src="Nhac Chi Toi.mp3"> Le Dinh
Giá Mà Bác Bị ThiếnNếu không có bác thì đất nước này Tàu cộng nào dám chiếm ngự?
Toàn trị lộng hành quỉ dữ ma tăng. Cảnh Sát Giựt Tiền (CSGT),
Cộng Sản Chó Đẻ (CSCĐ), Trật tự, Dân phòng...giở thói hung hăng
Xem mạng người Việt không bằng con chó.
Giá ngày xưa bác mình bị THIẾN
Thì hôm nay đất biển đâu thuộc Tàu
Biển Đông Trung cẩu đâu dám cướp làm ao
Đâu có Vũng Áng, ngư phủ bị cấm đánh bắt, bị bắn giết trong nỗi đau vô tận

Nếu ngày xưa bác bị thiến thì đảng cộng sản đã lâm thời mạt vận
Đâu còn sinh sản ra loài quí tộc ĐỎ làm lòng dân căm hận vô vàn
Nếu bác bị thiến thì nay đất nước này đâu lệ thuộc ngoại bang
Đâu có cờ máu sao vàng giăng khắp ngõ.

Bị thiến rồi thì đâu còn truyền giống ĐỎ
Đâu còn khả năng đẻ ra những loại chó âm binh
Đất nước này đã đầy nghĩa đầy tình
Một nước Việt quang vinh ngẩng mặt.

Nếu bị thiến thì bác đâu còn c...
Mà giở trò "đặc nú" gian manh
Đâu đẻ ra một đảng phá tan đất nước tanh bành
Một lũ hung bạo, học hành chưa hết lớp!

Nếu bác đã bị thiến thì dân đâu có ngập dân oan choáng ngợp
Quê hương nào có hàng hàng lớp lớp đói nghèo
Tinh trùng của bác khuyết tật nên đã sinh ra những bầy chó, đám heo
Lũ dị dạng quái thai cọp, beo, quỉ sứ.

Nếu không có bác thì đất nước này Tàu cộng nào dám chiếm ngự?
Toàn trị lộng hành quỉ dữ ma tăng
Cảnh Sát Giựt Tiền (CSGT), Cộng Sản Chó Đẻ (CSCĐ), Trật tự, Dân phòng...giở thói hung hăng
Xem mạng người Việt không bằng con chó.

Bác bị thiến thì quê hương không thành đỏ
Ngày hôm nay không tiệt ngõ, đường cùng
Than ôi, bác không bị thiến nên toàn dân cúi mặt khóc vận chung
Một dân tộc ngõ cùng tiệt lộ.

Giá mà bác bị thiến thì đất nước hôm nay đâu ngập đầy lũ ngố!
ledinh.caFree Web Template Provided by A Free Web Template.com