<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang Moc Sau He.mp3"> Le Dinh

Hãy là đuốc sáng. Trước một tập đoàn đảng trị tham tàn bạo ngược, trước vận nước ngả nghiêng theo con đường nô lệ ngoại bang Tàu cộng, trước cảnh đời sống lầm than gần 80 năm của miền Bắc và hơn 43 năm trên cả nước, dân Việt ơi, còn đợi đến bao giờ?

Dân ta ơi, thôi cúi đầu im lặng
Há sinh ra để làm kiếp tôi hèn?
Hãy can đảm trên con đường tranh đấu
Tự cứu mình và cứu lấy non sông.Anh em ơi, hãy tự là ngọn đuốc
Soi đời ta vượt tăm tối canh dài
Mỗi người ơi, hãy tự là đuốc sáng
Cháy bùng lên cùng soi lối quê hương.

Dân ta ơi, thôi cúi đầu im lặng
Há sinh ra để làm kiếp tôi hèn?
Hãy can đảm trên con đường tranh đấu
Tự cứu mình và cứu lấy non sông.

Bốn ngàn năm lịch sử Lạc Hồng
Tổ Tiên xưa đã lập bao chiến công
Nay lẽ nào chúng ta đành mất nước?
Hà cớ chi lại chấp nhận cùm gông?

Tim giục tim, mau lên đường cứu quốc
Anh em ơi đường thẳng tiến xông pha
Ngẩng mặt lên tự cứu lấy đời ta
Đứng vùng lên cùng giải cứu sơn hà.

Thôi khóc than…thôi uơn hèn ủy mị
Gọi anh em khơi đuốc sáng mà đi
Ngày mai đây vui chung niềm kiêu hãnh
Người Việt Nam không khuất phục ngoại bang.

Dân ta ơi, thôi cúi đầu im lặng
Há sinh ra để làm kiếp tôi hèn?
Hãy can đảm trên con đường tranh đấu
Tự cứu mình và cứu lấy non sông.
ledinh.ca
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com