Hãy là ngọn đuốc
. Mong được tặng dân Phan Rí, Phan Thiết - Bình thuận để tỏ lòng biết ơn trên con đường đấu tranh với bạo quyền cộng sản cùng sự mến mộ.Toàn dân Việt, dù hải ngoại hay quốc nội
siết tay nhau cùng chung lối đấu tranh
hơn 80 năm, chúng ta đã thấu rõ ngọn ngành
của một lũ gian manh đê tiện...

Vận nước tận cùng tất biến
toàn dân ta cùng cất tiếng Diên Hồng
cùng đứng lên xóa bỏ cùm gông
như dân Bình Thuận quyết một lòng giết giặc.

Bình Thuận tôi quyết là ngọn đuốc
cháy bùng lên đốt giặc tham tàn
Phan Rí ơi hãy đứng thẳng hiên ngang
cùng toàn dân cả nước không đầu hàng giặc cộng.

Phan Thiết đứng lên hô to, dân tôi muốn sống...
quyết cản ngăn bọ hèn hạ đem đất nước triều cống Tàu ô
Bình thuận dân tôi đã nhận rõ mặt Hồ
một tên điếm xảo, ma cô bán nước

Dân lầm than ơi, buớc đời xuôi ngược
gục mặt cúi đầu...rồi hỏi được gì chăng?
ngày thêm khốn khổ, mang số kiếp nhọc nhằn...
lê cuộc sống vạn khó khăn nô lệ.

Dân tôi ơi, sao đành là giun dế?
cúi mặt ư trước bọn đồ tể lộng hành
4.000 năm lịch sử hùng anh
nay cúi mặt sao đành dân Việt?

Phận nô lệ thì còn gì để tiếc?
hãy vùng lên cho nước biếc, biển xanh
lời mẹ vang mau tiến bước quân hành
cùng Bình Thuận hùng anh diệt giặc

Hãy ngẩng mặt, tôi Nam anh Bắc
tuốt gươm thiêng ta chặt gọng lưỡi bò
đứng thẳng lên dẹp bỏ một cơ chế xin cho
thôi than khóc lần mò trong tăm tối.

Toàn dân Việt, dù hải ngoại hay quốc nội
siết tay nhau cùng chung lối đấu tranh
hơn 80 năm, chúng ta đã thấu rõ ngọn ngành
của một lũ gian manh đê tiện...

Vận nước đã tận cùng tất biến
toàn dân ta cùng cất tiếng Diên Hồng
cùng đứng lên xóa bỏ cùm gông
như dân Bình Thuận quyết một lòng giết giặc.
ledinh.ca

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com