Hãy là VenezuelaCaracas (Venezuela) chiều 09/04/2017:
Người biểu tình chống chính phủ với cảnh sát chống bạo độngĐừng chần chờ, đừng cúi đầu ta thán
Lịch sử Việt tộc không khuất phục tặc Hán
Hãy vùng lên tự cứu lấy chúng ta
Việt Nam ơi, hãy như là Venezuela.

Toàn dân Việt Nam ơi, hãy là Venezuela
Tất cả hãy vì đất tổ quê cha
Hội Diên Hồng đồng lòng tiến bước
Hãy đứng lên đấu tranh giữ yên sơn hà.

Đảng cộng sản đã phản bội dân tộc
Chúng là lũ tội đồ mất gốc
Hèn với giặc Tàu cúi đầu bán nước
Gây thảm họa...khắp nơi đầy tiếng khóc.

Đừng chần chờ, đừng cúi đầu ta thán
Lịch sử Việt tộc không khuất phục tặc Hán
Hãy vùng lên tự cứu lấy chúng ta
Việt Nam ơi, hãy như là Venezuela.

Người dân ơi, mau cứu lấy đất tổ quê cha
Việt Nam ơi, hãy như là Venezuela.
Millions hearts in one word

Millions hearts form a team
Liberty is a dream
Together we say
Communists go away.

Let's pick a day Demonstrate on street for revolution is the only way
We all determined one word to say
Democracy for Vietnam right away.

Millions hearts form a team
Liberty is a dream
Together we say
Communists go away.
ledinh.caFree Web Template Provided by A Free Web Template.com