<BGSOUND src="Nhac Chi Toi.mp3"> Le Dinh
Hãy ngẩng mặt làm ngườiThôi vô cảm, thờ ơ cúi mặt
Khắp Quê Hương lũ giặc ngập tràn
Ngàn năm nô lệ lầm than
Hỏi ngàn năm tiếp giang san mất còn?.

Lời mẹ gọi đàn con cứu quốc
Hãy đứng lên giữ đất Tiên Rồng
Noi gương chí khí cha ông
Chung tay dựng hội Diên Hồng cờ bay.Đừng như cây lá sầu đông
Trơ cùng nhật nguyệt nắng hồng chứa chan
Hãy dấn thân dặm bước ngàn
Theo tiếng mẹ gọi, lời vang núi rừng

Thôi cúi mặt, thôi dửng dưng
Noi gương Trưng Triệu lẫy lừng lưu danh
Giặc đã đến, ngơ sao đành?
Thanh niên Việt tộc hùng anh đâu rồi?

Há chấp nhận kiếp làm tôi?
Người dân khốn khổ... ta ngồi làm ngơ?
Há vô cảm, mãi thờ ơ?
Đành sao để mẹ đợi chờ thiên thu?

Hãy vùng lên, mau diệt thù
Tàn hoang đất nước từ thu giặc về
Thanh niên tiến bước cứu quê
Tình cho non nước... lời thề chung tay.

Cứu dân thoát cảnh đọa đày
Làm trai trót phận nợ vay giống dòng
Đứng lên, xung kích lập công
Vươn lên thỏa chí tang bồng nam nhi

Mai đây dẫu biệt kinh kỳ
Tương lai nòi giống, sá gì thân trai
Gan hùng nữ tú anh tài
Núi sông chào đón ngày mai khải hoàn.
ledinh.caFree Web Template Provided by A Free Web Template.com