<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh


Hãy vùng lên
cho ngày chiến thắngTháng Tư đến gieo đau thương khổ nhọc quê mẹ ê chề tang tóc thê lương Tháng Tư ơi, tôi đã mất quê hương em ở lại lâm vào đường nô lệ.Tháng Tư đến, anh nơi xa ngóng đợi
nơi quê nhà, em ngẳng mặt đứng lên
Lời non sông giục tiếng vang rền
chớ ngoảnh mặt... chớ quên nòi giống.

Tháng Tư đến bao người phương xa trông vọng
từng xã thôn giục hồi trống Quang Trung
khắp cả nước đứng dậy nối chí kiêu hùng
dù nhi nữ cũng kiếm cung giết giặc.

Bao oán hận tháng Tư từ phương Bắc
giặc cuồng ngông, giặc thắt gọng lưỡi bò
giặc dựng nên một cơ chế xin cho
biến dân cả nước thành lũ trâu bò sai khiến.

Tháng Tư ơi, đất liền, vịnh, biển
đảng đã đem dâng hiến cho thiên triều
đất nước tang thương ảm đạm đìu hiu
xa tiếng dáng mẹ ngã theo rán chiều mẹ khóc.

Tháng Tư đến gieo đau thương khổ nhọc
quê mẹ ê chề tang tóc thê lương
Tháng Tư ơi, tôi đã mất quê hương
em ở lại lâm vào đường nô lệ.

Tháng Tư nay, dân ta là giun dế
dưới gót giầy đinh, bọn đồ tể lộng hành
dải đất oằn đau...đâu Tổ Quốc ngàn xanh
dân ta hỡi sao đành cúi mặt?

Hãy vùng lên diệt cường hào phương Bắc
tuốt gương thiêng ta chặt gọng lưỡi bò
hãy đánh tan một chế độ xin cho
ngày dân tộc sẽ reo hò chiến thắng.
ledinh.ca

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com