<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh


Hổ nhớ rừng thời @. Đã đến lúc đảng CSVN và nhà nước CHXHCNVN phải trả lời nhân dân Việt Nam về việc Hồ Chí Minh không phải là Nguyễn Ái Quốc của tg Vũ Đông Hà.

Còn đâu nữa một thời oanh liệt
Đảng hôm nay phải rên xiết khóc ròng
Cả một thời đểu cáng được làm ông
Nay đối mặt với tiêu vong sụp đổ.

Đảng đã bị dân vùi chôn xuống hố
Đau đớn thay một bầy hổ nhớ rừng
Ngậm khối đau mà nước mắt rưng rưng
Huyệt sâu thẳm mà tưởng chừng chưa nhắm mắt.

Lãnh tụ sao được khi Hồ Chí Minh chỉ là tên khôn vặt?
Gây bao năm cho miền Bắc oan khiêng
43 năm tạo cho dân cả nước muộn phiền
Một lũ tham nhũng vàng tiền chất đống.

Quang vinh ư, sao Việt Nam trở thành vô vọng?
Dân nghèo nàn mãi chờ ngóng tương lai?
Hạnh phúc đâu hay chỉ ngập tiếng khóc canh dài?
Dìm dân tộc vào ngày mai nô lệ!

Hồ Chí Minh cùng bầy đàn đồ tể
Biến dân Nam thành giun dế thấp hèn
Ích kỹ, cúi đầu, Sợ hãi dần quen
Biến dân tộc thành dân đen để trị.

Hãy mau lên dựng tinh thần vô úy
Vì tương lai quyết chí đứng lên
Tiếng núi sông đã thúc giục vang rền
Đạp đổ huyền thoại Hồ Chí Minh cùng những tên vô lại.

Hãy vững bước lên đường quan tái
Không nệ hà dù trẻ già trai gái vùng lên
Thôi vô tâm trước vận nước bấp bênh
Con dân Việt há quên nợ nước?

Hãy xuống đường, em bước sau, anh tiến trước
Mau dẹp tan đảng bạo ngược hung tàn
Tiếng núi sông...lời mẹ gọi vang vang
Đàn con hỡi lên đàng giữ nước.
ledinh.ca

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com