<BGSOUND src="Nhac Chi Toi.mp3"> Le DinhHoa xương rồng
vẫn nở

Quê tôi miền nắng cháy
vùng cát trắng thùy dương
dẫu muôn trùng xa cách
tôi vẫn gọi Quê Hương.

Nơi đây bao mảnh đời
đầy nghiệt ngã tã tơi
dải cằn trơ cát bụi
thương lắm đất mẹ ơi.

Trong khốn đốn nhọc nhằn
đường vạn nẻo khó khăn
hoa xương rồng vẫn trổ
tươi với đất khô cằn.

Bao giam cầm áp bức
bao oan khiên bạo lực
ưới bạo quyền khắc nghiệt
hoa vẫn nở Tự Do.

Cuộc đời đầy chông ải
Cộng gian dối lọc lừa
điêu ngoa cùng mụ mị
hoa vẫn nở trong mưa.

Nắng thiêu như lửa đỏ
cơn hồng thuỷ cuồng ngông
trong tận cùng gian khổ
Xương rồng vẫn đơm bông.

Cố vươn trong cằn cỗi
rễ bám đất Lạc Hồng
thân xương rồng xấu xí
nhưng đầy nhựa ấm nồng.

Cố giữ thân gai nhọn
nguyện dưỡng nụ thắm hồng.
dẫu đọa đầy sắt máu...
Xương rồng vẫn ngát bông.
ledinh.ca
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com