<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh


Khi đảng cườiMiệng đảng cười là lúc thâm tâm chúng sẵn sàng hành động
Đem Việt Nam để triều cống ngoại bang
Chúng không cần Tổ Quốc, mà chi cần quyền chức tiền vàng...
Nên chúng không ngại giết dân để giữ ngai vàng cai trị.

Toàn dân ơi, mau vùng lên với tinh thần Vô Úy
Tim giục tim nối chí tiền nhân
Tiếng gọi non sông...dẫu phải hy sinh nếu cần
Nước mất nhà tan...phải một lần đứng dậy.
Khi chó cười là chó nhe nanh giương vuốt
Khi đảng cười là lúc đảng tuốt dao găm
Khi côn côn an thụt lùi là chúng chuẩn bị tư thế để đâm
Dân phải cẩn thận, chớ tưởng lầm là chết.

Dân Việt ơi, 1,000 năm nô lệ, chớ quên quân Chệt
Luôn âm mưu lấy hết Việt Nam
Không chỉ lấy Vân Đồn, Bắc Văn Phong, Phú Quốc rồi chúng hết lòng tham
Mà Tàu cộng còn muốn lấy hết tất cả những gì thuộc về nước Nam mới được.

ĐCSVN là tập đoàn bán nước
Bộ chính trị là đám rước giặc vào nhà
CSCĐ, côn an, côn đồ là một lũ quỉ ma
Cán bộ nhà nước là bọn gian tà khốn nạn...

Hồ Chí Minh tên tặc Hán
Trung ương đảng đem nước bán cho Tàu
Nguyễn Phú Trọng tên Việt gian bợ Tập thờ Mao
Toàn dân mau vùng dậy dồn chúng vào một xó.

Thương tiếc chi lũ người, phận chó?
Bao che chi lũ phải gió lưu manh?
Tại sao dân Việt Nam lại nghe theo bọn thất học lộng hành?
Sài lang chó má uống máu tanh, ăn thịt sống!

Miệng đảng cười là lúc thâm tâm chúng sẵn sàng hành động
Đem Việt Nam để triều cống ngoại bang
Chúng không có Tổ Quốc, mà chi cần quyền chức tiền vàng
Nên chúng không ngại giết dân để giữ ngai vàng cai trị.

Toàn dân ơi, mau vùng lên với tinh thần Vô Úy
Tim giục tim nối chí tiền nhân
Tiếng gọi non sông...dẫu phải hy sinh nếu cần
Nước mất nhà tan...phải một lần đứng dậy.
ledinh.ca

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com