<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh


Làm dữ lo xa. Viết cho bài "Hoảng sợ có loạn từ trong ra ngoài đảng, Nguyễn Phú Trọng triệu tập khẩn cấp QK7"
Làm dữ lo xa
ĐCSVN là đám tà ma nên luôn sợ dân lôi ra ánh sáng
Nên chúng phải trang bị roi điện, dùi cui, lựu đạn...
Để diệt những ai lên án chúng theo Tàu

ĐCSVN là hiện thân của Tập, của Mao
Chúng không xem dân Việt là đồng bào, đồng chủng.

Nhà tù, súng đạn...không khiến lòng dân nao núng
Mà càng khiến cho dân sẽ đồng lòng anh dũng đứng lên
Máu đổ thịt rơi sẽ làm cho chí căm hận vững bền
Sẽ treo cả dòng họ của những tên phản bội

ĐCSVN là một lũ hung tàn và gian dối
Nghe theo lời ngoại bang vẽ lối dẫn đường
Vì lợi ích riêng tư, chúng sẵn sàng bán đứng cả dân tộc và quê hương
Giam tất cả vào một nhà tù vĩ đại, chẳng thương chẳng tiếc

Toàn dân ơi sao phải chấp nhận cảnh đời ngả nghiệt?
Sao đành xem một nước Việt tang thương?
Sao 90 triệu dân không chung bước chung đường?
Nhất tề vùng dậy diệt bạo cường phản quốc.
ledinh.ca

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com