<BGSOUND src="Nhac Chi Toi.mp3"> Le Dinh
Lên Phây?Người lên Face book để chơi
Tôi lên Phây bút để khơi nỗi lòng
Trai kiếm vợ, gái kiếm chồng
Mà quên đất nước cùm gông bạo tàn

Quên đi nỗi nhục ngoại bang
Ngơ đi mẹ Việt đôi hàng lệ ngâu
Lên phây khoe sự sang giầu
Lên phây khoe ngực, khoe đầu thông minh...

Tôi lên phây, nối nghĩa tình
Nêu nỗi thống khổ cùng đinh dân nghèo
Người Lên phây giỡn tĩnh queo
Tôi lên phây lệ rơi theo nỗi buồn...

Quê hương đảng bán đảng buôn
Báo đài đảng cứ diễn tuồng mị dân!
Lên phây buôn Thánh bán Thần
Mà quên cuộc sống cùng bần thảm thương.

Lên phây tán gẫu yêu đương
Cố quên đất mẹ trên đường diệt vong.

Ai lên phây để đèo bồng
Tôi lên phây trải nỗi lòng nước non...
ledinh.caFree Web Template Provided by A Free Web Template.com