<BGSOUND src="Nhac Chi Toi.mp3"> Le Dinh
Lời chúc đầu năm
Bỉ cực qua đi đến thái laiTrump bắn mũi tên hạ hai cu
Cu Tàu cu Việt, lũ lu bu
Thế kỷ Nhân Quyền mà độc đảng
Chủ nghĩa hoang đường vào thiên thu.

Thằng chủ sập rồi, tớ chạy đâu?
Một đám khuyển mã hết gâu gâu
Toàn dân vùng dậy tề cẩu tặc
Diệt trừ sạch sẻ bọn đỉa sâu.
Mấy lời xin chúc gọi là quà
Chúc cho cả thế giới chúng ta
Chung tay tận diệt tên Tàu cộng
Chiến lược diệt Tàu Mỹ Nhật Nga.

Chúc cho hào kiệt Tổng thống Trump
Biển Đông dậy sóng cuộn ầm ầm
Đầu đạn Tàu chệt tự nó nổ
Chôn lũ cộng sản tận đáy hầm.

Thế giái huề bình bao năm qua
Chệt Tàu mọc mỏ muốn làm cha
Tư duy đại Hán mong thống trị
Trung tâm vũ trụ là Trung Hoa.

Ba Tàu mơ tưởng thật viển vông
Làm thằng chưa xong, muốn làm ông!
Bất tài lại muốn làm lãnh đạo
Mũi tẹt da vàng, một lũ ngông.

Quay về đất nước chúc Việt Nam
Chúc cho đảng cộng một bọn tham
Độc tài độc đảng mau rụi chết
Dân gom bọn chúng vô trại giam.

Trump bắn mũi tên hạ hai cu
Cu Tàu cu Việt, lũ lu bu
Thế kỷ Nhân Quyền mà độc đảng
Chủ nghĩa hoang đường vào thiên thu.

Thằng chủ sập rồi, tớ chạy đâu?
Một đám khuyển mã hết gâu gâu
Toàn dân vùng dậy tề cẩu tặc
Diệt trừ sạch sẻ bọn đỉa sâu.

Đinh Dậu niên lai hết độc tài
Bỉ cực qua đi lại thái lai
Nội ngoại chung tay xây dựng nước
Việt Nam ngẩng mặt với tương lai.
ledinh.caFree Web Template Provided by A Free Web Template.com