<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh


Lời kinh đêm


Tiếng kinh cầu cho hương hoa hoa đơm nụ
khắp ba miền Dân Chủ đứng lên
là thanh niên, há ngại mũi đạn lằn tên?
Phải vực dậy để đáp đền sông núi.

Đủ lắm rồi 80 năm lầm lủi
42 năm hận tủi cúi đầu
mai tương lai đất nước sẽ về đâu?
Khi tất cả chìm sâu trong im lặng!.Lời kinh đêm thoát lên từ vũng sầu nhân thế
nỗi quặn đau từ bể, ải, thác, nguồn
lời kinh đau từ hồn mẹ sầu tuôn
dậy tiếng gọi về nguồn cứu cội.

Lời kinh khổ từ muôn dân trôi nổi
triệu con tim tiếp nối triệu con tim.

Lời kinh đêm vang dậy từ cúi mặt im lìm
trong một đất nước ngập chìm tăm tối.

Lời kinh đêm khắp núi rừng, đồng nội
từ hải ngoại xa xăm với nỗi nhớ quê nhà.

Bọn giặc Hán đã cướp lấy quê cha
kẻ thù đỏ đã đem sơn hà dâng bán.

Mẹ Việt Nam ơi, đâu Hoàng Trường Sa, đâu Biển Đông lai láng?
Biển tang thương khi giặc Hán đến đây
giam hãm dân tôi trong tù ngục đọa đày
lòng uất nghẹn theo tháng ngày nô lệ.

Tiếng kinh đêm khẩn nguyện cầu Thượng Đế
Thánh Thần ơi, sao không trừng trị bọn đồ tể lộng hành?
Không diệt trừ loài lang sói giương vuốt nhe nanh? Sao nỡ để Việt quốc trong trường canh khổ nạn.

Tiếng kinh cầu trên đồng khô nắng hạn
mảnh đất vốn khô cằn ngày càng khuất dạng tương lai.

Tiếng cầu kinh từ những tấm thân tiều tụy hình hài
phận nô lệ, đâu ngày mai lối sống?
Tiếng kinh cầu từ biên ải núi rừng hay heo hút đảo xa tít ngàn trông vọng
thân chiến binh bị bị đảng triều cống cho quân thù
chiều Sơn Ca mây đen phủ âm u
nhắn đồng đội nhắm quân thù tay bấm nút.

Hỏa tiễn tầm xa vượt không trung vùn vụt
hướng Bắc Kinh trút nỗi căm hờn...
xác quân nhân hy sinh cho đất mẹ cho Quê Hương cho 90 triệu dân Việt còn con đường để sống.

Tiếng kinh cầu nơi Biển Đông đêm buồn gió lộng
dõi mắt tầm xa gởi thương nhớ về bờ
nơi ấy có vợ hiền mong đợi, có những đứa con thơ trông ngóng bóng cha, mau xong chuyến biển để trở về nhà yên ổn.

Tiếng kinh cầu của đám dân nghèo nơi vùng sâu với muối rau cơm độn
chôn vùi cuộc đời mãi chốn âm u
nước mắt mồ hôi cơ cực cần cù
vẫn chưa đủ cho kẻ thù cướp giật.

Tiếng kinh cầu của lớp dân quê chân chất
giá buốt màn đêm nằm đất dãi sương.

Tiếng kinh cầu...Lời thống khổ khắp Quê Hương
đâu Tổ Quốc, đâu con đường Dân Chủ?

Niềm ước mơ của những lớp em thơ như hoa hé nụ học sinh, sinh viên đói rũ đến trường
tuổi trẻ trắng trong không được sống trong yêu thương...
Họ dạy vong bản, dắt vào con đường thù hận.

Hồng sẽ hơn chuyên trong con đường học vấn
họ ưu tiên nuôi nấng đảng đoàn
giáo dục không phải là để yêu nước thương non
mà phải răm rắp niềm tin cùng con đường với đảng.
Trăm năm trồng người để phục tùng đại Hán
để quên hẳn tổ tiên, rắp tâm buôn bán non sông
Đảng sẽ bắt nhốt hết những ai dám khơi dậy Hội Nghị Diên Hồng
không cùng đảng dâng đất nước cho phương Bắc hầu lập công tôi tớ.

Đảng là toàn trị, là hung nô, là mọi rợ
là ngu đần, là dở dở ươn ươn
đảng chỉ vì đảng, nào phải vì Dân Tộc vì Quê Hương! nơi đảng đến là phố phường tàn rũ.

Tiếng kinh cầu cho hương hoa hoa đơm nụ
khắp ba miền Dân Chủ đứng lên
là thanh niên, há ngại mũi đạn lằn tên?
Phải vực dậy để đáp đền sông núi.

Đủ lắm rồi 80 năm lầm lủi
42 năm hận tủi cúi đầu
mai tương lai đất nước sẽ về đâu?
Khi tất cả chìm sâu trong im lặng!

Đất nước hôm naychìm ngập trong vô vàn cay đắng
tròng vong nô...cả nước đầu trắng khăn tang
những đứa con của mẹ Việt Nam ơi, sao mãi lạc đàn?
Sao không ngẩng mặt hiên ngang giành cuộc sống?

Tất cả hãy nguyện cầu và hãy hành động
Lời kinh đêm giục trống quân hành...
Ta đứng lên vì đất nước ngàn xanh
Việt Nam muôn năm danh hùng anh Việt tộc
hãy vùng lên bứng nhổ đảng tà nô bộc.ledinh.ca

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com