<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh


Luật "Đặc Ku"!Đảng cộng sản đu xuôi đu ngược
Đặc ku của Tàu để được sướng thân
Dân đói, dân khổ, dân mất nước thì mặc kệ dân
Đảng một mực chỉ cần làm tôi mọi.Thằng đánh máy thiệt là phản động
Luật Đặc khu, chữ h mất tiêu!
Thành đặc ku, ôi thâm ý rất nhiều
Nhưng ngẫm cho kỹ thì ý biết bao nhiêu mà kể xiết.

Chủ tịt Cuốc Hội đặc ku thì Tàu không chết tiệt
Lại còn đẻ thêm không biết là bao
Gái Việt Nam đặc ku đàn ông Tàu
Sinh con, sinh cháu Tập Mao cả lũ.

Bầy Nghị gật sao mà dễ dụ
496 đứa này bộ ngủ hay ngu?
Đành giơ tay mà bấm nút cho cái gọi là "Đặc ku"!
Để dân tộc thiên thu mất nước?

Đảng cộng sản đu xuôi đu ngược
Đặc ku của Tàu để được sướng thân
Dân đói, dân khổ, dân mất nước thì mặc kệ dân
Đảng một mực chỉ cần làm tôi mọi.

Đặc ku đấy, ai muôn nói gì thì nói
Miễn là đảng được trọn gói chứa túi riêng
Nước mất nhà tan... với đảng có chi là phiền?
Được làm Thái thú, được vàng tiền là trên hết.

Có gì xấu khi đảng ưu tiên đặc ku Chệt?
Đặc ku to, chẳng ngon bảnh ra phết đó ru?
Dù có đem cả nước thành đặc ku
Thì cũng xứng là đặc ku giàu mạnh.
ledinh.ca

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com