<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang Moc Sau He.mp3"> Le Dinh

Mùa Ly Biệt (2)Trăng tháng Tư, tôi người ly biệt
Cũng nơi này Phan Thiết thuở xa xưa
Hàn gánh trăng vàng tưới cội dừa
Thân đơn độc, vọng đưa tình lặng.

Nay lầu hoang tôi em tháp vắng
Môi run mềm biển mặn đọng bờ môi
Ánh trăng rơi,màu tang phủ góc đồi
Hai dáng nhỏ phút chia phôi ly biệt.

Em cố níu
Trời ơi!
Phan Thiết
Dịu vợi trùng dương xanh biếc mông lung
Đôi mắt trăng hoang sâu thẳm chập chùng
Cố thu lại chân dung nguời lữ thứ.

Em yêu ơi, hỡi Chiêm nương tiên nữ
Tôi phận nghèo lãng tử xa xăm
Nào dám mơ ước mộng nguyệt cầm
Đâu dám ngõ lời trăm năm duyên hẹn.

Lầu ông Hoàng tôi nàng run tay chén
Giọt ly bôi lòng nén thương đau
Duyên xanh xao mà tình mãi dạt dào
Tôi đi nhé, nụ hôn chào ly biệt.

Trăng ơi trăng cho ta gởi niềm đau Phan Thiết.
ledinh.ca
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com