<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang Moc Sau He.mp3"> Le Dinh

Ngậm NgùiBến cũ
Dòng xưa
Luống bùi ngùi
Phận làm bến đợi
Hỏi gì vui
Đò xưa lạc dấu đời viễn xứ
Ai biết cho ai
Chuỗi ngậm ngùi.

Bến cũ buồn trông những tàn phai
Lệ tuôn dòng chảy, lệ u hòai
Tháng Tư giông tố mùa bão chướng
Hoang phế lụi tàn những đời trai.

Có ai còn nhớ chốn quê nhà?
Có còn ươm giấc mộng kinh kha?
Chạnh lòng thương xót về bến cũ
Bốn mấy năm trôi, bóng câu qua.

Bến cũ hoài trông dấu điêu tàn
Dư âm thuở ấy vẫn âm vang
Người đi quên cả lời thề hận
Hiu hắt thời gian đời úa vàng.
ledinh.ca
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com