<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh


Nguyện Thần Thiên Lôi


Chờ chúng hội nghị ở Ba Đình
Thần cho sấm sét nổ ình ình
Tiêu diệt bằng sạch loài tôi tớ
Việt Nam đất nước sẽ thanh bình.Đêm nay nơi khách sạn ngàn sao
Con cầu thần sấm ở trên cao
Đánh cho lũ cộng mau chết tiệt
Giật cho đảng cộng sụp đổ mau

Giáng vài nhác búa vào cái lăng
Nơi Hồ phơi của d... hết xăn
Thiêu rụi tan tành một xác thúi
Chết rồi mà vẫn cứ còn ăn

Thần nhớ ghé thăm nhà tên Lú
Nhắm vào đầu nó giáng một cú
Cái tên phản quốc quì lạy giặc
Để chi bản mặt quân Thái thú.

Chớ quên bỏ sót nhà tay Quang
Xuất thân quỉ dữ ngành côn an
Chính nó là một tên đồ tể
Là loài hổ dữ giống sài lang.

Xin chớ bỏ qua tên Phúc niễng
Là tên láu cá làm hề diễn
Bao che một đám quan tham nhũng
Là tên ba xạo, Thủ tướng kiểng.

Đừng đánh đờn bà là mụ Ngân
Ghé vào rồi lôi mụ ra sân
Cởi hết áo quần lòi mặt bác
Chừa thói theo giặc bỏ thói gân.

Thần nhớ ghé sang nhà tên Lịch
Dao cùn Thần lóc từng miếng thịt
Binh bị mà sao hèn đến thế
Không dám đem quân ra nghinh địch!

Chờ chúng hội nghị ở Ba Đình
Thần cho sấm sét nổ ình ình
Tiêu diệt bằng sạch loài tôi tớ
Việt Nam đất nước sẽ thanh bình.
ledinh.ca

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com