<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh
Nhớ em

Ta nói cơn dịch Coronavirus (2019-nCoV) đã khiến dân Hoa lục hỗn loạn tâm thần, biết bao nhiêu người nằm im tại chỗ, không giao du, không cục cựa đi lại. Lúc này là lúc mà dân Tàu cần thuốc khống chế con vi rút Corona, mà nhà nước ta thì chỉ giỏi về thuốc Bắc, còn nhà nước đàn em của đám con hoang bên kia biên giới thì chỉ khá về thuốc Nam, những thứ "Xuyên tâm liên" mà tưởng thú Fu*k trong sở...nghĩ là có thể trị được Coronavirus.

Đây là tâm sự của người dân nhiễm vi rút nằm chờ thuốc để điều trị cơn dịch.


Anh nhớ em như lân nhớ pháo
Nhớ thật nhiều như máu nhớ tim
Anh nhớ em như rừng vắng nhớ chim
Như con thằn lằn lim dim nhớ thuốc phiện.

Anh nhớ em như thuyền nhớ biển
Nhớ dáng huyền như vườn thượng uyển nhớ công nương
Nhớ day dứt như muối mặn nhớ cá ươn
Như Vũ Hán nhớ phố phương khi bị dịch.

Anh nhớ em như A K nhớ cô du kích
Như ngón tay thon chờ địch để bóp cò
Nhớ quá đỗi nên gầy guộc ốm o
Như con mèo đói nằm co chờ chuột.

Đời không có em thì mùa hè cũng buốt
Bệnh tương tư, trị bằng thuốc cũng như không
Nhớ đến thế thì sao em lại nỡ bỏ đi lấy chồng?
Bỏ mặc anh như con bệnh corona chỏng mông chờ thuốc?Free Web Template Provided by A Free Web Template.com