<BGSOUND src="Nhac Chi Toi.mp3"> Le DinhNhững cánh hoa xuân tuyệt vời


(Courtesy Danlambao image)
. Tặng Blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
cho sự kiên trì chịu đựng trong cuộc đấu tranh.


Hoa vẫn nở dẫu dưới gót giầy bọn giặc
Vẫn vươn lên dẫu dường tắt ngõ cùng
Dẫu nắng thiêu, dẫu nghiệt ngả, tàn hung...
Hoa vẫn đượm và hòa cùng đất nước.
Tôi muốn viết về những cây hoa lạ
Trổ nhánh đơm bông trên vùng đất khô cằn
Trên một Quê Hương khó khăn nối tiếp vạn khó khăn
Nhưng những cánh hoa vẫn căng đầy hương sắc.

Hoa vẫn nở dẫu dưới gót giầy bọn giặc
Vẫn vươn lên dẫu dường tắt ngõ cùng
Dẫu nắng thiêu, dẫu nghiệt ngả, tàn hung...
Hoa vẫn đượm và hòa cùng đất nước.

Hoa vẫn tươi thắm cho đời, dẫu cuộc đời xuôi ngược
Vẫn ươm niềm mơ...mai đất nước ngàn xanh
Hoa vẫn kết trên vai các chiến sĩ theo nhịp bước quân hành
Lời cương quyết trên con đường đấu tranh cho dân tộc

Hoa xoa dịu những đau thương tang tóc...
Tỏa thanh tao, nét ngà ngọc anh thư
Hoa tạo niềm tin cho cuộc sống, đem hy vọng cho đời
Xây nền nhân bản khắp nơi tình đậm.

Trong nghiệt ngả, hoa vẫn tỏa màu sắc thắm
Trong trầm luân vẫn tô đậm tình người
Trong nhọc nhằn gian khó, hoa vẫn nụ tươi
Cao cả quá, những con người huyền dịu.
ledinh.ca
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com