<BGSOUND src="Nhac Chi Toi.mp3"> Le DinhNhững vần thơ
cho một số hình ảnh đẹp

Thục nữ còn hờn cơn quốc biến
Há đành cúi mặt thưởng nguyệt nga?

ledinh.ca
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com