<BGSOUND src="Nhac Chi Toi.mp3"> Le Dinh
Quê hương
một dải đoạn trường!Tiếng thét gào...đâu hào hùng dân tộc?
Có còn chăng dải gấm vóc giang sơn?
Gã miên man trong nung nấu căm hờn
Há ta chết trong cô đơn hận tủi?

Từ xa xa, vang vọng lời sông núi...
Đêm cô đơn gục đầu gã khóc
Kiếp lưu vong có thỏa ước mơ?
Gã miên man trong tiềm thức vật vờ
Sức đã cạn mà đường mơ còn xa quá!.
Gã bâng khuâng... mai đây nơi xứ lạ
Hồn chốn đâu khi chiếc lá về nguồn
Tuổi xế chiều khi nắng tắt màn buông
Mà đất mẹ nước lạc nguồn trôi mãi!.

Đường đấu tranh gian nan nơi quan tái
Tuổi thanh xuân đã đi mãi không về
Lớp cháu con còn lung lạc mải mê
Quê hương ta đó, ê chề đen tối...

Hận giặc đỏ, một phường phản bội
Gây đau thương, đem tăm tối rắc gieo
Dìm dân Nam trong ngục thất đói nghèo
Cam tâm bán nước, hùa theo tham vọng.
Gã nghĩ xa, mai đây trong cuộc sống
90 triệu dân, 90 triệu bóng thân tàn
Thành ma trơi vất vưởng lang thang
Lê cuộc sống khắp đầu đàng xó chợ.
Chúng biến 90 triệu dân thành bầy đàn tôi tớ
Roi điện dùi cui bắt bớ khảo tra
Chúng biến 90 triệu dân thành lao nô trên chính quê nhà
Đói rét, gầy yếu trơ xương da tiều tụy.

Hận giặc đỏ đã thủ tiêu chí khí
Chống ngoại xâm nung chí quật cường
Ôi đất nước 4.000 năm giờ chỉ là một dải tang thương
Ngàn đau đớn...đoạn trường gã khóc...

Tiếng thét gào...đâu hào hùng dân tộc?
Có còn chăng dải gấm vóc giang sơn?
Gã miên man trong nung nấu căm hờn
Há ta chết trong cô đơn hận tủi?

Từ xa xa, vang vọng lời sông núi...
ledinh.caFree Web Template Provided by A Free Web Template.com