<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh


Thằng Ba Trợn
Nguyễn Phú TrọngTâm cực độc thì nói chi nhân nghĩa
Tổ Quốc, quê hương nào thắm thía chi đâu
Chính đàn anh cũng khinh chúng nó là những con hoang mau quay bước qui Tầu
Mà đầu nó chỉ thuộc 16 chữ vàng và câu 4 Tốt.Đảng gọi nó là Tổng Bí Thư
Trần Văn Trụi gọi nó là Thằng Ba Trợn
Còn tui thì xem nó là một thằng cà chớn
Mắt phì mặt bủn tâm tính đốn hèn

Nó tiến thân bằng đầu... gối và quì lạy đã quen
Khi gặp Tập thiên triều thì nó thổi kèn hay hết biết
Nó là tên lưu manh, hèn, não liệt...
Khốn nạn gian tà...đâu cần biết tiếng oán than...
Nó là tên chủ trương Trung Quốc mạnh ta phải hàng
Dẫu mất hết giang san cũng chịu.

Nó là con kền kề đầu đàn ác điểu
Chực chờ bên bãi tha ma, xác dân đắp chiếu chưa chôn
Nó là ma vương quỉ dữ bán linh hồn
Ban phát lệnh cho đám du côn rút rỉa.

Tâm cực độc thì nói chi nhân nghĩa
Tổ Quốc, quê hương có thắm thía chi đâu
Chính đàn anh cũng khinh chúng nó là những con hoang mau quay bước qui Tầu
Mà đầu nó chỉ thuộc 16 chữ vàng và câu 4 Tốt.

Mắt nó híp, miệng nó cười như con khỉ đột
Tâm gian manh... nó muốn đốt hết 90 triệu dân
Biển đảo, đất đai bán hết nếu cần
Để được làm Thái thú cai trị dân vĩnh viễn.

Nước đến cùng, vận cùng tất biến
Hỡi toàn dân mau quyết tiến đứng lên
Diệt tan lũ cộng nô, giữ đất nước vững bền
Lời mẹ gọi vang rền sông núi.

Giặc đã đến, ắt chung tay đánh đuổi
Dân Việt ơi, thôi lòn cúi van xin
Đất nước ta, ta phải giữ gìn
Đừng để lịch sử lặp lại một nghìn năm nô lệ.
ledinh.ca

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com