<BGSOUND src="Le Duy Phai Len Tieng.mp3"> Le Dinh


Qúy vị đang thưởng thức nhạc phẩm

PHẢI LÊN TIẾNG
cùa Lê Minh Bằng

qua phần trình bày hợp ca gia đình Lê Dinh
(Lê Duy, Đan Thi, Đông Miên, Xuân Thảo)

Hòa âm, mix và thu thanh: Lê Duy
Ngày này của 44 năm trước 18 tháng Giêng 1974 Ngụy Văn Thà cùng 74 chiến sĩ Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa đã hào hùng nã đạn vào tàu giặc Trung cộng dẫu biết rằng hỏa lực thua rất xa kẻ thù. Người chiến binh VNCH vị quốc vong thân chứ không như ĐCSVN cùng thứ quân đội tôi tớ luôn cúi đầu nhận lệnh của những tên phản quốc trong Bộ chính trị Trung ương đảng là những tên Thái thú nối giáo cho giặc để rồi đất nước giờ đây ngập chìm với bao hệ lụy.

Tháng Giêng nhớ NgụyTháng Giêng nhớ Ngụy Văn Thà
74 chiến sĩ Hoàng Sa kiêu hùng
Chết theo vận nước mệnh chung
Các anh là những anh hùng dân ta.

Tháng Giêng bão nổi sơn hà
75 giặc đến nước nhà vong nô
Bắc quân theo lệnh của Hồ
Miền Nam sung túc, cộng vô điêu tàn

Đem cả nước dâng ngoại bang
Khiến cả dân tộc bẽ bàng hận đau
Quê hương giờ thuộc lệ Tàu
Nước Việt thuộc chúng, chúng vào chúng ra

Ba miền đầy tiếng kêu ca
Ngàn năm lịch sử nước nhà còn đâu
Đảng cộng là thứ chư hầu
Làm thân tôi tớ cúi đầu dạ vâng

Hèn với giặc, ác với dân
Dân Việt lê kiếp cùng bần thảm thương
Tháng Tư tang phủ quê hương!
Biển Đông cũng mất, Hoàng Trường cũng tiêu
Đâu còn dải đất thân yêu?
Đất mẹ nghiệt ngả tiêu điều quê ta.

Tháng Giêng nhớ Nguỵ Văn Thà
74 chiến sĩ cộng hòa hy sinh
Chí hùng sáng tỏa quang vinh
Lịch sử ghi khắc chiến binh kiêu hùng.
ledinh.ca

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com